You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player

รายการสินค้า


คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ 4A-FE , 4A-GE 16V โอเวอร์ฮอลและตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา รหัสสินค้า T-052

คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ 4A-FE , 4A-GE 16V
เครื่องยนต์รุ่นนี้ติดตั้งอยู่ในรถยนต์
TOYOTA COLORA, CARINA II, CELICA
*** จะเป็นในเรื่องการโอเวอร์ฮอลและตรวจสอบวินิจฉัยปัญหาต่างๆและวงจรระบบ ***

รหัสสินค้า T-052

รายละเอียดเพิ่มเติม


1,150 บาท


คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ 4A-FE , 4A-GE 16V
เครื่องยนต์รุ่นนี้ติดตั้งอยู่ในรถยนต์
TOYOTA COLORA, CARINA II, CELICA
*** จะเป็นในเรื่องการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาต่างๆและวงจรระบบ ***

 

***ด้วยเหตุผลบางประการ จำเป็นต้องลงรายละเอียดแต่เพียงบางส่วน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่เสนอรูปตัวอย่างในคู่มือการซ่อมรุ่นนี้
เนื้อหา 440 หน้า

 

เนื้อหา
"บทนำ"
1.ข้อแนะนำการซ่อมทั่วไป
2.ข้อมูลจำเพาะ
3.อักษรย่อที่ใช้ในคู่มือ
"กลไกลเครื่องยนต์ 4A-FE , 4A-GE 16V"
1.รายละเอียด เครื่องยนต์
2.การวิเคราะห์ปัญหา
3.การปรับตั้งเครื่องยนต์
4.วิธีการตรวจสอบค่า HC/CO
5.การตรวจสอบและปรับตั้งระบบ
6.หน่วงลิ้นเร่ง
7.การตรวจสอบกำลังอัด
8.สายพานไทมิ่ง
9.ฝาสูบ
10.เสื้อสูบ
"ระบบ E.F.I"
1.รายละเอียดของระบบ
2.ข้อควรระวัง
3.การหาสาเหตุข้อขัดข้อง
4.โวลท์ / โอห์มมิเตอร์
5.ระบบเชื้อเพลิง
   - ปั๊มเชื้อเพลิง
   - หัวฉีดสตาร์ทเย็น
   - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันเชื้อเพลิง
   - หัวฉีด
6.ระบบการประจุอากาศ
   - มาตรวัดการไหลอากาศ
   - เรือนลิ้นเร่ง 4A-FE , 4A-GE 16V
   - ลิ้นอากาศช่วย
7.ระบบควบคุมอิเล็คทรอนิค
   - ตำแหน่งติดตั้งของชิ้นส่วน
   - ควบคุมอิเล็คทรอนิค
   - รีเลย์ E.F.I
   - รีเลย์การเปิดวงจร
   - สวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตร์ท
   - ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น,อุณหภิมูไอดี,สูญญากาศ(แบบไมมีมาตรวัดการไหลอากาศ)
   - ความด้านทานปรับค่าได้ (ไม่มี TWC)
   - ตัวตรวจจับออกซิเจน (มี TWC)
   - หน่วยควบคุมอิเล็คทรอนิค
   - ตัวตรวจจับเชื้อเพลิง
   - ลิ้นควบคุมความเร็วเดินเบา 4A-FE (ISC)
   - ลิ้นควบคุมอากาศ 4A-GE 16V (ACV)
"ระบบหล่อเย็น"
1.รายละเอียดระบบ
2.การหาสาเหตุข้อขัดข้อง
3.การตรวจสอบและการเปลี่ยน
4.น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
5.ปั๊มน้ำ
6.เทอร์โมสตัต
7.หม้อน้ำ
8.พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า
"ระบบหล่อลื่น"
1.รายละเอียดระบบ
2.การหาสาเหตุข้อขัดข้อง
3.การตรวขสอบแรงดันน้ำมันเครื่อง
4.ปั๊มน้ำมันเครื่อง
5.ชุดระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง
6.ตัวควบคุมแรงดัน
"ระบบจุดระเบิด"
1.ข้อควรระวัง
2.การหาสาเหตุข้อขัดข้อง
3.วงจรระบบจุดระเบิด
4.การตรวจสอบในรถยนต์
   - 4A-FE
   - 4A-GE
5.ชุดหน่วยรวมจุดระเบิด (IIA) 4A-FE
6.จานจ่าน 4A-GE 16V
"ระบบสตาร์ต"
1.การหาสาเหตุข้อขัดข้อง
2.วงจรระบสตาร์ต
3.มอเตอร์สตาร์ตแบบเพลนเน็ตตารี่
4.มดเตอร์สตาร์ตแบบเฟืองทด
"ระบบไฟชาร์จ"
1.ข้อควรระวัง
2.การหาสาเหตุข้อขัดข้อง
3.วงจรระบบไฟชาร์จ
4.การตรวจสอบในรถยนต์
5.อัลเทอร์เนเตอร์
"ค่ากำหนด"
1.กลไกลเครื่องยนต์ (4A-FE , 4A-GE 16V)
2.ระบบ E.F.I (4A-FE , 4A-GE 16V)
3.ระบบหล่อเย็น
4.ระบบหล่อลื่น
5.ระบบจุดระเบิด 4A-FE , 4A-GE 16V
6.ระบบสตาร์ต
7.ระบบไฟชาร์จ
"ค่าแรงขันมาตรฐาน"

 

ไม่มีความคิดเห็น

เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ